top of page

ЛОКОМОТИВНО ДЕПО СОФИЯ

СМР и поддръжка

Компанията е сключила договор за извършване на СМР, ремонт и поддръжка на съоръженията и инфраструктурата в ремонтно хале "СИМЕНС" към Локомотивно депо - София.

bottom of page