top of page

Жилищна сграда с гаражи в ж.к НАДЕЖДА гр.София ул.Чудомир

Жилищна сграда с гаражи в НАДЕЖДА ул.Чудомир №18 гр.София

След като на СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ беше възложено изграждането на модерна жилищна сграда с гаражи в кв. Надежда, ул.Чудомир № 18 в гр. София,вече успешно е завършена първата основна стъпка ,а именно успешното изграждане на сградата до етап на груб строеж. Като професионалисти в работата си знаем ,че проектирането и изграждането на добре работеща основа трябва да има някои основни изисквания, които ние сме спазили и изпълнили безупречно! След като завършихме първата стъпка предстои изграждането на останалата част от конструкцията.

bottom of page