top of page

Жилищна сграда с гаражи в ж.к НАДЕЖДА гр.София

Жилищна сграда с гаражи в НАДЕЖДА гр.София

След като на СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ беше възложено изграждането на модерна жилищна сграда с гаражи в кв. Надежда, ул. Света Петка Търновска № 19 в гр. София, в началото на 2022г е завършена първата основна стъпка ,а именно успешното изграждане на фундамент. Като професионалисти в работата си знаем ,че проектирането и изграждането на добре работеща основа трябва да има някои основни изисквания, които ние сме спазили и изпълнили безупречно! Като доказани строители , ние знаем че дизайнът и конструкцията на фундамента се прави така, че да може да издържа, както и да предава временните и постоянните натоварвания върху земната основа.Ние създадохме фундамент ,който осигурява стабилност на строителната конструкция върху земната основа, като сме съобразили напълно изграждането спрямо почвата и площта на обекта. След като завършихме първата стъпка предстои изграждането на останалата част от конструкцията.

bottom of page