top of page
aa.png

ЖИЛИЩНАТА СГРАДА В ГОРНА БАНЯ СЪС ЗАВЪРШЕН ГРУБ СТРОЕЖНа СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ беше възложенo изграждането на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и изгребна яма в УПИ VI4173.9, кв.84, м. „в.з.Горна баня", гр. СОФИЯ. Към януари 2022 г. грубият строеж на сградата е завършен, като са спазени всички нормативни изисквания за построяване на конструкцията. Грубият строеж на сградата включва изкоп, отводняване, ограждане и обезопасяване на обекта, построяване на временни поддържащи строежа сгради и складове за съхранение на материали.
95 преглеждания
bottom of page