top of page

ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТИРАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ГРУБ СТРОЕЖ
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

Електроинженери и специалисти по електрически инсталации с многогодишен опит отговарят за изграждането на електрическите
мрежи и съоръжения във всеки обект, построен от нас. Всяка ел. инсталация се подлага на изпитания и се сертифицира преди да бъде пусната в експлоатация.

< Back
15711241335da573a589d548.48234615.jpg
bottom of page