top of page

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

< Back

Техническият контрол се изпълнява от доказани експерти и е от първостепенно значение за нас. Всеки детайл от изпълнението на проекта се проверява щателно и прецизно, за да гарантира максималното качество на изпълнение, което е закон за компанията. Това е и в основата на политиката на СВ БИЛДИНГ.
Ръководителите на проекти в компанията носят цялостната отговорност за успешното планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и приключване на проектите. Те основно са отговорни за цялостната успеваемост на изпълнението на проектите, постигайки определени цели, като съблюдават правилата за безопасност, правилното изразходване на материалите, складовите наличности и много други дейности на обекта.
Те осигуряват ефективно изпълнение в кратки срокове, стрикно придържане към бюджета, както и управление на редица услуги, които трябва да бъдат осъществени в срок, за да се гарантира, че всички дейности съобразно графика ще бъдат завършени навреме. 
Нашите ръководители на проекти притежават инициативност и адаптация в критични ситуации, като осигурят предварително успешен общ анализ на критичните пътеки.

Отговорности на ръководителя на обект
•    Планира предоставянето на проекта.
•    Управлява ежедневните работни дейности, усвояване на средствата, изпълнението, осигуряването на технически консултанти, ангажирани с клиентските задачи. От гарантиране на правилните материали преди започване на работа до разясняване на работната етика и задълженията на колегите.
•    Докладване за напредъка по проектите, поддържане и актуализиране на докладите по проектите, инвеститорски контрол и финансовото отчитане.
•    Координира необходим допълнителен съпорт и обучения.
•    Изготвя доклади за всеки проект през договорени интервали от време, както и в случаите, когато се изискват важни самостоятелни действия.

 

tech1.jpg
tech3.jpg
tech2.jpg
bottom of page