top of page

ГРУБ СТРОЕЖ

Груб строеж се нарича изграждането на основата или конструкцията на дадена сграда. От изключително голямо значение е всеки груб строеж да бъде извършен максимално качествено и ефективно. Това дава добра основа за всички останали и последващите довършителни работи по съоръжението.

Oсновните етапи на всеки груб строеж са изкопните работи, кофражните, бетоновите и арматурните работи, както и зидарията.

 

  • Изкопни работи: Първото нещо което се прави в даден груб строеж са изкопните работи. Трябва да се направят прецизни разчети за дълбочината и размера на самия изкоп. Те трябва да бъдат съобразени с фактори като спецификата на релефа около строителната площадка, подземните води, съседните сгради и т.н. Тук се разчита на висококвалифицирани и опитни специалисти в сферата, които са наясно с всички тънкости около строежа на дадена сграда и нейното взаимодействие с външните фактори.

  • Кофражни, бетонови и арматурни работи:  След извършването на изкопа, обикновено грубият строеж продължава с кофражни работи. Изработват се  кофражи на колони, на плочи и на основи. Трябва прецизно да се определят количествата бетон, необходими за плочи, греди, стълбища, колони и т.н. Арматурата се изготвя предварително и на място се извършва единствено т.нар. „връзване“ на арматурата. Следващия процес е наливането на бетон по спецификация на проекта.

  • Зидария: Процесът по груб строеж завършва със зидарията. При нея отделните съставни елементи за изграждане на вътрешни/външни  стени се свързват, като в зависимост от проекта, зидарията би могла да е няколко вида. Въпросната класификация се прави на база използваните материали, като се среща каменна зидария, тухлена зидария, с газобетонни блокове и др.

 

 

Бригадите ни за груб строеж се състоят от висококвалифицирани специалисти с богат опит в сферата на строителството. В това число дългогодишни кофражисти, арматуристи, бетонджии и зидари. Чрез техните умения ние гарантираме здравината, устойчивостта и отличните характеристики на бъдещата ви сграда.

Цените са съобразени с пазарните тенденции и с изискваното от клиента качество и прецизност.

Строителните ни екипи и бригади гарантират изпълнението на всеки етап от строително-ремонтните дейности с високо качество, съобразно Европейските стандарти. Спазването на всички срокове, без  компромиси с качеството също е един от основните приоритети в компанията.

< Back
grub 2.jpg
grub 3.jpg
grub 1.jpg
bottom of page