За нас


СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ ООД е строителна компания, като дейността ни обхваща от проектиране през организация, изграждане и въвеждане в експлоатация. Фирмата разполага с екипи от подбрани строителни работни. 

 

Основни дейности на СВ БИЛДИНГ КЪПАНИ

  • Проектиране
  • Строителна маханизация
  • Груб строеж
  • Довършителни работа и вертикална планировка
  • Вътрешен технически контрол
  • Други

 

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ предлага на своите клиенти затворен цикъл на услугата. Ние можем да се ангажираме с изготвяне на необходимата документация и проектиране за стартиране на Вашият обект. Организация, обезопасяване и започване на начални строителни дейности включващи котиране и задаване на координатни точки от геодезист за очертаване на строителен изкоп. Изкоп и извозване на земни маси. При необходимост се изгражда дренаж. Изграждане на стоманобетона конструкция, хидро и топло изолация в основи. Изграждане на покривна конструкция в зависимост от неговата архитектура и специфика. След завършване на конструктивните СМР-та се пристъпва към архитектурни детайли като зидария, топлоизолации и декоративни детайли.  Извършване на довършителни работи, които включват изграждане на ВиК, ЕЛ и ОВ инсталации, доставка и монтаж на дограма и други, обработка на стени, тавани и подови настилки. След завършване на описаните СМР-та се оформя окончателна документация и актове, с които се въвежда в експлоатация и успоредно с това се изграждат вертикална планировка и ограда на обекта.