Стартиране на изграждане на най-новия ни проект еднофамилна жилищна сграда

Сподели:  

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ започна работа по нов проект - еднофамилна жилищна сграда. На визуализациите долу клиентът може предварително да му бъде представен изглед на завършения проект. Визуализацията се създава на базата на архитектурния проект. Еднофамилната жилищна сграда се намира в град София.

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ - нов проект еднофамилна жилищна сграда