Една сграда е толкова здрава колкото са здрави нейните основи

Сподели:  

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ твърди, че една сграда е солидна колкото основите си.