История


"СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ" ООД е изцяло българска строителна компания, създадена през 2016г. За този кратък период от време компанията съумя да се позиционира успешно на българския пазар, изпълнявайки множество проекти на жилищни и нежилищни сгради.

Компанията се управлява от двама собственици, чиито основни цели са да отговорят на всички изисквания на строителния пазар, предлагайки на своите клиенти високо качество на строителство. Приоритет в работата ни е да задоволим исканията на нашите клиенти до най-малкия детайл. 

 

"СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ" ООД е вписана в Централния профеционален регистър на строителя по реда на Закона на камарата на строителите в българското законодателство.

 

Дружеството се представлява от управителя г-н Венцислав Янков.