История


„СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ ООД“ е изцяло Българска строителна компания създадена през 2016-та година.
С годините ние се развихме и утвърждаваме името си.
Разширихме дейността си в строителството и в управлението на проектна и строителна документация.
Анализирахме дейността си и опита, който сме натрупали. Зададохме си въпроса – От какво още имат нужда нашите клиенти?
ЧЕТИРИ години екип от опитни ,технически ръководители, проектанти, брокери, строители, консултанти, юристи, рекламни дизайнери и програмисти създаваха уникалната структура, която гарантира изпълнението на едно пълно и завършено управление на инвестиционния процес.
Нашата цел е клиентите ни да получават компетентно професионално мнение. Ние сме готови да поемем целия инвестиционен процес от закупуването на терена до Акт-16.
Приоритет в работата ни е да задоволим исканията на нашите клиенти до най-малкия детайл.

"СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ" ООД е вписана в Централния профеционален регистър на строителя по реда на Закона на камарата на строителите в българското законодателство.

Дружеството се представлява от управителя г-н Светослав Красимиров.