top of page

За нас

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ е модерна строителна компания, прилагаща иновативни решения при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на сгради и съоръжения. Екип от професионалисти в строителството се грижи клиентите, работещи с нас, да получат качество, коректност и съдействие, изпълнение на сроковете и целите поставени пред компанията. Специализираните отдели и създадената структура във фирмата осигуряват пълна ефективност и качество при изпълнение на зададения проект.

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ предлага затворен цикъл, от изготвяне на необходимата документация и проектиране, до въвеждане в експлоатация на обекта.

IMG_0301a.jpg
History
IMG_4040.JPG

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ е изцяло българска компания създадена през 2016 година с екип от професионални кадри в строителството. Успешните проекти с които стартира дейността си, дават тласък на компанията и тя започва да инвестира в нови кадри, обучение, техника и механизация.

Този потенциал, вследствие на правилното управление и планиране, се развива и привлича нови инвеститори и нови проекти. С годините компанията се развива и утвърждава името си. Разширява дейността си в строителството и в управлението на проектна и строителна документация. Ежегодно се прави 

анализ на дейността и опита, който е натрупан.

Пет години екип от опитни ,технически ръководители,  проектанти, брокери, строители, консултанти, юристи, рекламни дизайнери и програмисти създаваха уникалната структура, която гарантира изпълнението на едно пълно и завършено управление на инвестиционния процес.

Създават се нови отдели и екипи - Електро инсталации и ВиК, с цел максимално завършване на цикъла на строителство - от идеята до въвеждането в експлоатация на възложените проекти.

В момента компанията има общо над 80 квалифицирани служители, включени в експертна структура на разпределение на отговорности и работа. Повече от 10 специализирани инженери, технически ръководители и експерти се грижат за всеки един аспект и етап от строителството.

 

Целта на компанията е клиентите да получават компетентно и професионално мнение. Ние сме готови да поемем целия инвестиционен процес от закупуването на терена до Акт-16.

Приоритет в работата ни е да задоволим исканията на нашите клиенти до най-малкия детайл.

"СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ" ООД е вписана в Централния профеционален регистър на строителя по реда на Закона на камарата на строителите в българското законодателство.

 

Дружеството се представлява от управителя г-н Светослав Красимиров.

IMG_7677.JPG
Sertificates
Приложение 3_Политика_page-0001.jpg
Приложение 3_Политика_page-0002.jpg
00039960-OHSAS-BULBG-UKAS_page-0001.jpg
bottom of page