Груб строеж

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ  инвестира в най-съвремената кофражна техника и съпътстващи мaшини, които позволяват изработката на най-висока категория груб строеж.

Дейности