Вътрешен технически контрол

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ разполага със служители, отговарящи за вътрешния строителен контрол и координатор по БЗР.

Дейности