top of page

ПРОЕКТИРАНЕ

Първата стъпка към здравата, функционална и красива сграда е добрият проект. Той трябва да е съобразен с възможностите на парцела, целите, за които ще се използва сградата, желанието на инвеститора. Работата ни е базирана на тези принципи - oтделяме необходимото време и внимание за уточняване желанията на клиента, огледи на парцела и изясняване на всички подробности.
Проектирането на една сграда е свързана с изготвяне на всички технически проекти, изисквани за издаване на разрешение за строеж.


Техническите проекти включват:

 • Архитектурен проект;


 • Конструктивен проект с технически контрол;


 • Електро проект;


 • Проект за водоснабдяване и канализация;


 • Енергийна ефективност с оценка за съответствие;


 • Геодезическо заснемане;


 • Вертикална планировка и трасирочен план;


 • План за безопасност и здраве;


 • Пожарна безопасност;


 • Проект за отопление вентилация и климатизация;


 • Проект за управление на строителните отпадъци;


 • Технология (при промишлени сгради, ресторанти и т.н.);


 • Геоложки доклад за почвата.

В зависимост от големината, вида  на сградата и бъдещите й функции, може да са необходими по-малко или допълнителни технически проекти.

Важни условия  при проектирането  на една сграда, независимо дали жилищна, обществена или  промишлена са:
 

 • Проектите да отговарят на нормативните изисквания и желанията на възложителя, като се използват от всички предимства на конкретния парцел;

 • Всички технически проекти да са изрядни, за да не възникват проблеми и да не се забавят следващите етапи от работата.

Проектантите на компанията са специалисти във всички дейности на инвестиционното проектиране. Притежават огромен опит и богато портфолио от осъществени проекти, като основен акцент за тях е прилагането на най-добрите строителни практики и икономически най-изгодните решения.
 

< Back
proektirane 3.jpg
proektirane 1.jpg
proektirane 2.jpg
bottom of page