Дейности

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ

Проектиране

Проектиране

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ извършва проектиране на различни по големина, сложност и архитектурни особености строителни обекти. 

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ

Груб строеж

Груб строеж

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ  инвестира в най-съвремената кофражна техника и съпътстващи мaшини, които позволяват изработката на най-висока категория груб строеж.

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ

Строителна механизация

Строителна механизация

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ разполага с цялостната необходима механизация за адекватни и съвременни строително-монтажни дейности.

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ

Довършителни работи

Довършителни работи

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ предлага пълното разнообразие от довършителни дейности и архитектурни детайли.

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ

Вертикална планировка и Огради

Вертикална планировка и Огради

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ извършва вертикална планировка за финален завършек на Вашият проект.

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ

Вътрешен технически контрол

Вътрешен технически контрол

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ разполага със служители, отговарящи за вътрешния строителен контрол и координатор по БЗР.

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ

Други

Други

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ предлага много други съпътстващи дейности и услуги.